Institutionen för organismbiologi

Hon benar ut ursprunget till våra muskelpaket

Utan avancerad muskulatur hade de första fyrbenta djuren inte kunnat ta steget upp på land. Men hur samspelet mellan muskler och ben en gång utvecklades är fortfarande en gåta, som paleontologen Sophie Sanchez arbetar på att lösa.

Läs intervju med Sophie Sanchez
Fler forskarintervjuer

genome engineering zebrafish national facility

Zebrafiskar

Vid institutionen finns en plattform för arbeten med modelldjuret zebrafisk. Denna forskning utgör en del av SciLifeLab som är ett större samarbete mellan Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab Zebrafish Facility.

Siktar du på att doktorera?

Som doktorand får du utbildning i ett vetenskapligt förhållningssätt, och får lära dig och öva på att tänka kritiskt och analytiskt. Du får självständigt och tillsammans med kollegor lösa problem  och att du får utbildning i forskningsetisk och pedagogik. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av. Du kan också ta kontakt med institutionens studierektor för forskarutbildning, om du vill veta mer om vad studierna innebär och om vilka ämnen och forskningsuppgifter som kan finnas.

Läs mer om vår forskarutbildning

Populärvetenskapliga presentationer

Entelognathus

För dig som är intresserad av biologi men inte själv är forskare har vi satt samman ett antal kortare populärvetenskapliga presentationer av vår forskning. Vi hoppas att dessa ska vara inspirerande och ge dig en bra introduktion till vår forskning. 

Till våra populärvetenskapliga presentationer