Institutionen för organismbiologi

Evolution och utvecklingsbiologi

På vår avdelning studerar vi hur olika ryggradsdjurs kroppsform, inre struktur och funktion förändrats av evolutionen.

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra forskargrupper via listan nedan och läs om vår forskning.