Institutionen för organismbiologi

Evolution och utvecklingsbiologi

På vår avdelning studerar vi hur olika ryggradsdjurs kroppsform, inre struktur och funktion förändrats av evolutionen. Vi undersöker också hur hjärnans evolution och utveckling. 

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra forskargrupper via listan nedan och läs om vår forskning.