Institutionen för organismbiologi

Om forskningsprogrammet i fysiologisk botanik

Vi är intresserade av hur växters utveckling styrs på genetisk och molekylär nivå. Vår forskning fokuserar särskilt på rotens vaskulatur, på utveckling och evolution av växters reproduktiva organ samt på växters adaptiva respons på abiotiska stressfaktorer.

Linnean Centre for <br/>Plant Biology in Uppsala

Forskningsprogrammet i fysiologisk botanik är delaktiga i Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Bild: Linnean Centre for Plant Biology in Uppsala

Medarbetare vid fysiologisk botanik

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog