Institutionen för organismbiologi

Jämförande fysiologi

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra forskargrupper och läs om vår forskning.

Vill du ägna dig åt jämförande fysiologi?

I jämförande fysiologin undersöker vi med hjälp av fysiologiska, biokemiska och molekylära studier hur olika djur har anpassat sig till olika levnadsätt och livsmiljöer. Vi studerar såväl hela organismer, som djur på vävnads-, cell- och molekylnivå. En viktig frågeställning är hur olika fysiologiska processer har utvecklats från ett mer primitivt stadium till en mer avancerad och komplex form, samt vilka förändringar som har skett under utvecklingens gång.

Läs här om utbildningar som kan leda in till vår forskning.