Söderhäll lab: Immunprocesser hos ryggradslösa djur

Vi arbetar med medfödda immunprocesser hos ryggradslösa djur främst kräftdjur och jämför dessa reaktioner med de som finns beskrivna hos högre djur. Ett exempel är den s.k. melaniseringsreaktionen som finns hos nästan alla organismer, växter som djur, och det är främst i kräftdjur och insekter som denna reaktion har studerats ingående. Melaniseringen som resulterar i bildandet av brun-svarta pigment är en betydelsefull försvarsreaktion och de produkter som bildas har anti-mikrobiella egenskaper. Många proteiner (äggviteämnen) blir också aktiva under aktiveringen av det så-kallade proPO-systemet, som kan aktiveras av oerhört små mängder av sockermolekyler från mikroorganismer. Hur systemet kontrolleras och regleras studeras också.  

Blodkroppsbildning

Blodkroppar (hemocyter) som cirkulerar i hemolymfan spelar en nyckelroll hos de ryggradslösa djuren för att förhindra att mikrober skadar djuret. Vi studerar hur bildningen av dessa blodkroppar/hemocyter regleras. Hos kräftdjur bildas blodkropparna i en speciell blodkroppsbildande vävnad som kan plockas ut ur djuret och vi kan studera stamcellerna in vitro. Vi har på så sätt hittat en ny grupp av tillväxtfaktorer som är betydelslefulla för utvecklingen av stamceller till mogna blodkroppar. Vi undersöker bland annat hur dessa tillväxtfaktorer styr differentieringen av cellerna, men också hur denna proteinfamilj kan ha utvecklats under evolutionen.

Interaktioner mellan immun- och nervsystem

Interaktoiner mellan immun- och nervsystem studeras i kräftor.  Cirkulerande hemocyter hos kräftor bildas från hematopoietiska stamceller  i den hematopoietisk vävnaden (HPT). Ett fåtal celler i cirkulationen har stamcells-liknande morfologi, och dessa celler frigörs från HPT innan de är mogna och deras slutliga differentiering och mognad äger rum i cirkulationen. Vi undersöker hur det perifera nervsystemet är involverat i den slutliga differentieringen av dessa omogna hemocyter.

Dopamin, ett hormon och neurotransmittor, är involverad i neurogenes hos vertebrater och är också ett substrat för fenoloxidas (PO), som är ett mycket viktigt protein i kräftdjurr och andra ryggradslösa djurs immunförsvar.  PO katalyserar melaninreaktionen och liknar ryggradsdjurens tyrosinaser. Vi studerar hur PO deltar i kräftor vid nybildning av nervceller.