Våra forskningsområden

Fågelembryot som modell inom utvecklingstoxikologin

Fågelembryot utvecklas i ägget separat från modern vilket ger möjlighet att studera effekter av kemikalier direkt på embryot under utvecklingen. Vi injicerar olika miljögifter i äggens gula eller luftkammare och gör sedan olika typer av analyser vid embryots olika utvecklingsstadier. Vi använder främst hönsägg och vaktelägg vid studierna.

Kontaktperson: Björn Brunström
 

Ingvar Brandts forskningsområde

Grodan som modell för att studera utvecklings- och reproduktionstoxikologi

Med grodan som modellorganism studerar vi hur miljökemikalier påverkar hormonsystemet, reproduktionssystemet samt utvecklingen under de tidiga livsstadierna
Kontaktperson: Cecilia Berg

Maria Jönssons forskningsområde

Exponering for kemikalier tidigt i livet kan ha allvarliga konsekvenser. Det kan exempelvis leda till försämrad hälsa, reproduktionsförmåga, eller överlevnadsförmåga. Vår forskning rör två viktiga proteiner, vars funktioner man har sett kan störas av kemikalier, β-catenin och AH-receptorn. Vi använder zebrafiakr och andra djurmodeller för att undersöka hur kemikalier kan felreglera dessa proteiner så att det leder till sjukdom och toxicitet.

Kontaktperson: Maria Jönsson

Utvecklingsneurotoxicitet hos nyfödda däggdjur

Kontaktperson: Henrik Viberg, Per Eriksson