Institutionen för organismbiologi

Genome Engineering Zebrafish National facility

Faciliteten erbjuder högkvalitativa och skräddarsydda tjänster. Vi kombinerar tekniker som ligger i framkant av utvecklingen med sakkunnig vägledning.

ZFNordic Meeting 2017

The Nordic Countries Meeting 

on zebrafish as a model for development and disease


Uppsala, Sweden   14&15, September, 2017

För mer information, klicka här.

Om faciliteten

Faciliteten, som finansieras av både SciLifeLab och TeknNat-fakulteten, erbjuder högkvalitativa och skräddarsydda tjänster. Vi kombinerar tekniker som ligger i framkant av utvecklingen med sakkunnig vägledning vilket gör det möjligt för våra användare att uppnå optimala resultat även om man inte har någon tidigare erfarenhet av zebrafisk som modellsystem. 

Zebrafiskembryon är genomskinliga och utvecklas utanför moderns kropp vilket väsentligt underlättar manipulering och avbildning av biologiska processer. Faciliteten låter våra användare ta del av dessa unika kännetecken och erbjuder råd om genomförbarhet och experimentell design samt kontinuerligt stöd under projektets gång. Användare kan beställa tjänster såsom expressionsanalys och upprättande och utvärdering av sjukdomsmodeller/transgena fisklinjer. Med detta strävar faciliteten efter att avsevärt sänka det initiala motståndet att gå från biologiska hypoteser till experiment.

Tjänster och Metoder

Zebrafiskfaciliteten erbjuder ett brett utbud av tjänster där forskare både med och utan tidigare erfarenhet av zebrafisk som modellsystem ges möjlighet att adressera problem med de verktyg zebrafisk som modellsystem kan erbjuda.

Dessa tjänster omfattar bl.a. standardiserad uppfödning och djurhållning av zebrafisk, automatiserad in situ hybridisering, KASP SNP genotypning, tekniker för genetisk manipulation, avbildning av zebrafisk larver etc. Vi erbjuder även produktion av transgena fisklinjer genom introduktion av specifika genförändringar med hjälp av crispr/cas9 teknologi. 

Följ länken för en fullständig lista över tjänster och protokoll som vi erbjuder. 

Utrustning

  • Akvatisk fiskfacilitet – inkluderar tanksystem, fisklinjer, arbetsstationer, inkubatorer och injektorer.
  • Storskalig robotic expressionsanalys (Intavis InSituPro VSi).
  • Mikroskopi – Vi har tillgång till ett stort utbud av ljus och fluoroscensmikroskopiutrustning. I samarbete med ​BioVis har vi tillgång till LightSheet mikroskopi (Zeiss Lightsheet Z.1).

Följ länken för en fullständig lista över utrustning på faciliteten.