Institutionen för organismbiologi

Kurombudsmöte biologi

  • Datum: 10 maj, kl. 12.15–13.15
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum EBC: Lärosal 2
  • Kontaktperson: Elisabeth Långström
  • Sammanträde