Institutionen för organismbiologi

Kursinformationsdag

  • Datum: 29 mars, kl. 13.15–16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Sal 4–5 + lunchrummet utanför
  • Arrangör: Robert Malmgren, Eva Damm
  • Kontaktperson: Robert Malmgren
  • Studentevenemang