Institutionen för organismbiologi

TekNats studentkonferens

  • Datum: 04 oktober, kl. 13.00–15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum
  • Webbsida
  • Arrangör: DiaNa
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Konferens