Avslutningsceremoni för kandidater och mastrar

Anmälan skickas ut till inbjudna kandidater och mastrar av respektive programansvarig.