Institutionen för organismbiologi

Presentationer av examensarbeten

  • Datum: 14 mars, kl. 09.00–16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Sal 2
  • Kontaktperson: Anna Rosling
  • Seminarium

Studenter presenterar sina examensarbeten.