Frontiers in Organismal Biology

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Zootissalen
  • Föreläsare: David Hibbett (Clark University, Worcester and Grass fellow at Harvard - Cambridge)
  • Arrangör: Systematisk biologi
  • Kontaktperson: Carina Schlebusch
  • Föreläsning