Institutionen för organismbiologi

Kontakta oss

Institutionen för organismbiologi

Prefekt: Irene Söderhäll
Stf prefekt: Mikael Thollesson
Studierektor grundutbildning: Lage Cerenius, Petra Korall
Studierektor forskarutbildning: Henrik Viberg
Ek.samordnare: Karin Lundberg
Adm.samordnare: Rose-Marie Löfberg

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 A
Postadress: Norbyv 18 A, 752 36 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 6459
Fax: 018-471 6425

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster: