Institutionen för organismbiologi

Institutionsstyrelse 2017

Valkorporation Ordinarie Suppleanter Mandatperiod
Personlig suppleant
Prefekt Irene Söderhäll Mikael Thollesson 2017-2019
Gruppsuppleant
Lärare/forskare Per Ahlberg Martin Ryberg (1) 2017-2019
Annelie Carlsbecker Cecilia Berg (2)
Petra Korall Tatjana Haitina (3)
Åsa Mackenzie Björn Brunström (4)
Personlig suppleant
TA-personal Daniel Snitting Marie Englund 2017-2019
Gruppsuppleant
Doktorander Martin Qvarnström Laura Waldmann 2017
Sarina Veldman Emmanouil Tsakomis
Bianca Vlcek Mohamad Bazzi

Adjungerade till styrelsen: en representant för studierektorerna: Lage Cerenius samt en representant för skyddsombud: Nahid Heidari.

Forskningsprogram

Institutionens verksamhet är organiserad i fem forskningsprogram eller avdelningar. Varje program leds av en programansvarig professor.

Forskningsprogram/avdelning Programansvarig professor
Evolution och utvecklingsbiologi Per Ahlberg
Fysiologisk botanik Peter Engström
Jämförande fysiologi Åsa Mackenzie
Miljötoxikologi Björn Brunström
Systematisk biologi Sandra Baldauf

Grupp för lika villkor EBC

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2017 följande sammansättning:

Namn Institution
Reija Dufva, ordförande Ekologi och genetik
Henning Blom Organismbiologi
Annette Berger Ekologi och genetik
Jesper Svedberg Organismbiologi
Sebastian Sobek Ekologi och genetik

Arbetsmiljökommitté

Den gemensamma likavillkorsgruppen för IEG och IOB har 2017 följande sammansättning:

Namn Institution
Daniel Snitting Organismbiologi
Irene Söderhäll, prefekt Organismbiologi
Malin Johansson Ekologi och genetik
Sara Meurling Ekologi och genetik
Gunilla Engström Ekologi och genetik
Lars Tranvik, prefekt Ekologi och genetik
Murielle Ålund Ekologi och genetik
Nahid Heidari Adjungerat skyddsombud
Johan Fransson Intendenturen
Jenny Lundh Sekreterare