Institutionen för organismbiologi

Läs om ämnen kopplade till organismbiologi bland våra populärvetenskapliga presentationer.

Pågående forskning vid institutionen

Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum och här kan du läsa mer om vår forskning. Våra forskningsprogram är Evolution och utvecklingsbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi, Systematisk biologi,  och Människans evolution. Forskningen vid institutionen är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling och immunförsvar hos evertebrater. De djupaste grenarna hos livets träd utforskas med hjälp av bioinformatik och experimentella studier. Forskning bedrivs också om hur miljögifter påverkar cellernas funktioner och om gifternas långtidseffekter på människor och djur. Vid institutionen finns en plattform för arbeten med modelldjuret zebrafisk. Denna forskning utgör en del av SciLifeLab som är ett större samarbete mellan Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Läs mer om Ancient DNA och på institutionen finns Scilifelab Ancient DNA facility.

Till våra forskningssidor

Är du intresserad av biologi?

Doktoraden Stina Weststrand undervisar för studenter

All biologiutbildning på grundläggande och avancerad nivå hittar du på Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG). Vid IBG utbildar vi biologer med vitt skilda inriktningar såsom cellbiologi, ekologi, evolution, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturvård, strukturbiologi, systematik, toxikologi, etc. Vi utbildar civilingenjörer med inriktning mot bioteknik och bioinformatik, samt lärare i biologi och naturkunskap. Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet som är ett världsledande centrum för forskning och utbildning, som lockar forskare och studenter från hela världen. Om du är intresserad av att fortsätta som forskare så kan du läsa mer om vår forskarutbildning.

Till våra utbildningssidor

Senast uppdaterad: 2023-11-17