Bild på Tobias Andermann

Hur kan man kartlägga biologisk mångfald?

Alla djur och växter är en del av planeten Jordens biologiska mångfald. Hur kan den här mångfalden kartläggas? Går det att använda datorer för att göra modeller av biologisk mångfald? Dessa är några frågor Tobias Andermann försöker besvara. 

Läs mer om Tobias Andermann och hans forskning
Fler forskarintervjuer.

Ancient DNA facility

The SciLifeLab Ancient DNA Facility (ADF) provides analysis a service for a wide range of purposes. We provide processing of samples in our state-of-the-art cleanroom laboratory, and computational analysis optimized for ancient DNA sequence data. We can provide customized analysis based on user requirements and assist in project development.

SciLifeLab is a Swedish national initiative to support scientific research. ADF operates on at-cost basis, and in addition provide subsidized analysis for Swedish and international academic users.

Visit the Ancient DNA facility website. 

Siktar du på att doktorera?

Som doktorand får du utbildning i ett vetenskapligt förhållningssätt, och får lära dig och öva på att tänka kritiskt och analytiskt. Du får självständigt och tillsammans med kollegor lösa problem  och att du får utbildning i forskningsetisk och pedagogik. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av. Du kan också ta kontakt med institutionens studierektor för forskarutbildning, om du vill veta mer om vad studierna innebär och om vilka ämnen och forskningsuppgifter som kan finnas.

Läs mer om vår forskarutbildning

Populärvetenskapliga presentationer

Entelognathus

För dig som är intresserad av biologi men inte själv är forskare har vi satt samman ett antal kortare populärvetenskapliga presentationer av vår forskning. Vi hoppas att dessa ska vara inspirerande och ge dig en bra introduktion till vår forskning.

Wallenbergsstiftelserna har gjort filmer med forskning från vår institution!
En film om människans evolution och var skandinaver kommer ifrån.

En film om evolution och livets ursprung.

 Populärvetenskap

Senast uppdaterad: 2023-06-22