Hon ser hur miljögifter påverkar organismers utveckling

Miljögifter har stor påverkan på djur och natur. Cecilia Berg undersöker hur hormonstörande substanser påverkar organismers utveckling och fertilitet. 

Läs mer om Cecilia Berg och hennes forskning.
Fler forskarintervjuer.

genome engineering zebrafish national facility

Zebrafiskar

Vid institutionen finns en plattform för arbeten med modelldjuret zebrafisk. Denna forskning utgör en del av SciLifeLab som är ett större samarbete mellan Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab Zebrafish Facility.

Siktar du på att doktorera?

Som doktorand får du utbildning i ett vetenskapligt förhållningssätt, och får lära dig och öva på att tänka kritiskt och analytiskt. Du får självständigt och tillsammans med kollegor lösa problem  och att du får utbildning i forskningsetisk och pedagogik. Om du är intresserad av att påbörja forskarstudier så kan du ta kontakt med det forskningsprogram där det bedrivs forskning som du är intresserad av. Du kan också ta kontakt med institutionens studierektor för forskarutbildning, om du vill veta mer om vad studierna innebär och om vilka ämnen och forskningsuppgifter som kan finnas.

Läs mer om vår forskarutbildning

Populärvetenskapliga presentationer

Entelognathus

För dig som är intresserad av biologi men inte själv är forskare har vi satt samman ett antal kortare populärvetenskapliga presentationer av vår forskning. Vi hoppas att dessa ska vara inspirerande och ge dig en bra introduktion till vår forskning. 

Till våra populärvetenskapliga presentationer

Wallenbergsstiftelserna har gjort filmer med forskning från vår institution!
En film om människans evolution och var skandinaver kommer ifrån.

En film om evolution och livets ursprung.

Senast uppdaterad: 2021-04-09