Våra forskargrupper

Bloms grupp - De tidiga ryggradsdjurens evolution

Henning Blom och hans forskargrupp använder huvudsakligen fossil till att beskriva och förstå de tidiga ryggradsdjurens evolutionshistoria i allmänhet, och de käkförsedda och förbenade ryggradsdjurens uppkomst och tidiga utveckling i synnerhet. Jämförande anatomi av fossil och till viss del även nulevande djur används för att förstå morfologisk evolution och hur en viss kroppsform uppkommit. Andra mönster, så som paleoekologi, morfologisk och taxonomisk mångfald, samt fossils utbredning i tid och rum, används också för att förstå de tidiga ryggradsdjurens evolution. Du kan hitta mer om Henning Blom och hans forskargrupp här.

Haitinas forskargrupp – Molekylär reglering av vävnadsutveckling

I vår forskning fokuserar vi på evolutionära och molekylära mekanismer som är viktiga för utveckling av vävnader i käkförsedda ryggradsdjur. Vi undersöker utvecklingen av huvudets strukturer, som senor, ligament och även tandvävnad. Vi vill förstå hur den molekylära regleringen, som börjar från transkriptionsfaktorer och avslutas med molekyler i extracellulär matrix, bestämmer morfologier för olika vävnader under evolutionen.

Till Haitinas forskargrupp

Jakobssons grupp – människans historia

Vår forskning drivs av att förstå människans evolutionära och demografiska historia genom att studera storskaliga genetiska variationsmönster vi ser hos dagens människor och hos många tusen år gamla mänskliga lämningar.

Läs mer om Jakobssons grupp

SANCHEZ GRUPP

Vi studerar när de första fyrbenta djuren, de så kallade tetrapoderna, utvecklades och vilken roll skelettet spelade i tetrapodernas kolonisering av landmiljön. Med hjälp av synkrotronröntgenstrålar modellerar vi benens tredimensionella inre mikrostruktur för att förstå den underliggande biologin och benens mekaniska egenskaper. Vi vill förstå evolutionen av mineraliserad vävnad och kringliggande mjukdelar, som benmärg, muskler och senor. 

Till Sophie Sanchez forskargrupp