Hjärnans utveckling och evolution

Vår forskargrupp fokuserar på hjärnans evolution och utveckling ur flera olika vinklar. En av våra huvudfrågor är att försöka hitta gener som är involverade i utveckling av skizofreni. Bland identifierade skizofrenigener undersöker vi för närvarande funktioner hos genen QKI i den tidiga utvecklingen av hjärnor hos ryggradsdjur (från zebrafisk till människor). En annan huvudfråga är undersökningar av genetiken bakom, och den tidiga utvecklingen av, könsskillnader i människors och andra primaters hjärnor. Detta intresse hur utvecklats genom att många olika forskare i världen har hittat att könsskillnader är vanliga när det gäller hur flera olika neuropsykiatriska sjukdomar/tillstånd, såsom autism (som hos människan är vanligare hos män) och unipolär depression (som hos människan är vanligare hos kvinnor.

Senast uppdaterad: 2023-09-29