Emilssons forskargrupp

I gruppen för Molekylär och Cellulär Kognition, undersöker vi gener som är kopplade till högre hjärnfunktioner i humana biologiska prover från patienter och kontrollpersoner. Dessa gener är sedan funktionellt undersökta via in vivo studier i zebrafisk, ett modelsystem speciellt lämpat för utvecklingsstudier. Forskargruppens huvudfokus är att studera effekten av temporala och spatiala genuttrycksförändringar på inter- och intra-cellulära processer och hur dessa påverkar kognitiva förmågor i en organism.