Haitinas forskargrupp: Molekylär reglering av det muskuloskeletala systemet under utveckling och evolution

Bild på skeletal utveckling

Min forskargrupp fascineras av hur molekylär reglering av dem muskuloskeletala vävnader sker under utvecklingen. Vi undersöker också den molekylära evolutionen och 3D-cellorganisationen av det muskuloskeletala systemet hos ryggradsdjur. Vi använder zebrafiskmodell och tillämpar ett antal banbrytande tekniker inklusive CRISPR/Cas9 genomredigering, etablering av transgena djur, avancerad mikroskopi och röntgentomografi för att förstå kopplingen mellan molekylära och cellulära komponenter under den normala skelettutvecklingen och i skelettsjukdomsmodeller.

Vi finns på sociala medier: @HaitinaLab 

Finansiering

Stort tack till våra externa finansiärer för projektstöd


 

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Senast uppdaterad: 2023-10-27