Haitinas forskargrupp: Molekylär reglering av vävnadsutveckling

Molekylär evolution och utveckling av ryggradsdjurs muskuloskeletala system.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.