Forskarprofilen: Carina Schlebusch

Forskningsfältet människans evolution har exploderat tack vare utvecklingen av nya genetiska analysmetoder. Forskare kan kartlägga folkförflyttningar och hur olika grupper av människor interagerade genom att analysera gammalt DNA och jämföra med DNA från dagens människor. Den allmänna uppfattningen bland forskare är att människans ursprung hittas i Afrika. Av den anledningen är den världsdelen av särskilt intresse för forskare i människans evolution. Carina Schelbush är forskare vid forskningsprogrammet för människans evolution vid instituionen för organismbiologi, Uppsala Universitet och forskar på människans evolution i Afrika.

Redan från tidig ålder var hon intresserad av naturvetenskap.

- Jag var kufen som lånade vetenskaps- och historieböcker från bibilioteket. Så att kunna studera människans historia från en genetisk utgångspunkt är egentligen den perfekta kombinationen, säger hon.

Forskning är spännande och väcker frågor

- Det är fortfarande många frågor kvar att besvara om människans evolution i Afrika. Var i Afrika uppstod människan? Var det på en plats eller flera? frågar hon. För närvarande tyder forskningsstudier på att människan uppstod någonstans i östafrika, men de kan också ha uppstått på flera platser.

- Hur gick människans evolution i Afrika till? Vi vet att jordbrukare ersatte jägare och samlare, men hur påverkade det den Afrikas genetiska sammansättning? är också en fråga hon ställer.

Det mest spännande forskningsfyndet hon gjort hittills är när hon fick tag på uråldrigt DNA från en strandfyndighet i Afrika. Uråldrigt DNA från Afrika anses vara mycket svårt att få tag på, eftersom ett varmt klimat påskyndar nedbrytningen av DNA.

- Vi chansade på att det skulle fungera och det gjorde det. Vi fick utmärkta data som vi kunde använda för att datera den första uppdelningen i människans populationsträd. En annan intressant upptäckt vi gjorde var att populationer som tidigare ansetts ”oblandade” hade blandat sig med inkommande jordbrukare och herdar, säger hon.

Fritiden i trädgården

På fritiden gillar hon att åka ut på landsbygden. Hon bor där och gillar att påta i trädgården, göra sylt och kompotter, samt försöka sig på nya saker i köket.

Carina kommer ursprungligen från Sydafrika och anledningen till att hon hamnade i Uppsala var hennes make. Han reste hit för att bli post-doc på SLU och hon följde med.

- Jag ville också göra en post-doc här i Uppsala, så jag frågade Mattias Jakobsson om han var intresserad av att ha mig som post doc. På det sättet kunde jag fortsätta min forskning på människans evolution i Afrika, säger hon.

Forskning om människans evolution visar att vi är mer lika än olika

När hon får frågan om hon har några råd till en ung person med forskardrömmar är hennes råd att följa sina drömmar och gör vad du vill.

- När du brinner för något och jobbar hårt kommer saker att lösa sig. Använd ditt intresse och passion för de frågor du verkligen vill hitta svaret på, säger hon.

Forskningen om människans evolution ställer frågor om hur vi ser på mänskligheten och var vi kom från. Det visar sig att vi är mycker mer lika än vi är olika.

- Det är kul att veta något om våra förfäder, att vi alla kommer från Afrika. Faktum är att vi är väldligt homogena jämfört med andra arter. Det finns mycket små skillnader mellan människor och vi är ofta väldigt blandade, vilket gör det svårt att urskilja släktskap. Uppkomsten av jordbruk har haft en stor effekt på blandingen, vilket betyder att vi måste gå tillbaka till tiden före jordbruket för att kunna rekonstruera människans tidiga historia, säger hon.

Senast uppdaterad: 2021-10-15