Forskarprofilen: Cecilia Berg

Människans påverkan på naturen är ett ämne som ständigt är aktuellt. Dagligen släpps en mängd olika kemiska ämnen ut i naturen och inom miljötoxikologi undersöks de effekter dessa ämnen har på miljön. Miljötoxikologiska undersökningar är också viktiga som underlag till miljölagstiftning. Cecilia Berg, forskare på forskningsprogrammet för Miljötoxikologi vid Institutionen för Organismbiologi har varit intresserad av dessa frågor ända sedan studietiden.

”Jag har alltid varit nyfiken och velat söka sanningen”, säger hon. ”Viktiga frågor är hur påverkas vi, djuren och den biologiska mångfalden av miljögifter?”

Hon började studera ekotoxikologi i Uppsala och ville tidigt forska vidare. Hon trivdes bra på forskningsprogrammet och fortsatte sin karriär där. Nu undersöker Cecilia bland annat hur kemikalier i miljön påverkar grodor.

”När man gör en miljöriskbedömning använder man traditionellt fisk, kräfta och alg. Grodor har inte tagits med, men samtidigt ser vi en kraftig minskning av grodor i världen. Miljögifter misstänks vara en del av problemet, men tyvärr finns det inte mycket kunskap. En fördel med grodor jämfört med fiskar är att grodor har ett reproduktionssystem som är mer likt däggdjurens och därmed människans,  vilket gör att man kan få mer data.”

Hon har inriktat sig på att undersöka hur hormonstörande ämnen påverkar djurs fortplantningsförmåga. De har bland annat visat om organismen utsätts för miljögifter under de tidiga livstadierna påverkar det fortplantningsförmågan senare i livet.

”Vi fann att små fågelembryon som utsatts för olika typer av hormonstörande miljögifter lade ägg med tunna skal när de blev fullvuxna. Tunna skal kan alltså vara en effekt av tidig exponering vilket öppnade upp för mer forskning om hur äggskalsförtunning uppkommer. Det räcker inte med bara studier av vuxna fåglar utan det kräver livscykelstudier”, säger hon. På senare tid har hennes forskargrupp kunnat visa att grodyngel som utsätts för koncentrationer av hormonstörande ämnen (såsom bekämpningsmedel och läkemedel) som uppmätts i naturen får försämrad fortplantningsförmåga när grodorna når vuxen ålder.

”Grodor är mer känsliga för hormonstörande ämnen än man tidigare visste”, menar hon.

När hon inte forskar tycker hon om att vara på sjön och segla och paddla kajak.

”Jag gillar friluftsliv och att träna”, säger hon.

På frågan om vad hon har för råd till en person som funderar på att börja forska, svarar hon:

”Först behöver du ha ett brinnande intresse. Se till så att du får en bra handledare. Det är också viktigt att ha tålamod och lära sig tackla motgångar.”

Snabbfakta

Ålder: 52

Gillar: Segelsemester med familjen

Gillar inte: Häftapparater

Kontakt

Kontaktinformation
Cecilia Berg