EpiChrom 2022

Tack för att du aktivt deltog i EpiChrom 2022!


Vi ser fram emot att se er alla nästa år!


EpiChrom 2022
Datum: 8-9 september

Lokal: Hall X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, 753 10, Uppsala

For the English website please visit here!

Se igen det vetenskapliga programmet för EpiChrom 2022!

Lada ner abstraktboken för EpiChrom 2022!

Copyright: Mikael Wallerstedt (Uppsala University)

Välkomna till det årliga Swedish Epigenetics and Chromatin Meeting (EpiChrom 2022), arrangeras av Uppsalas universitet den 8 och 9 september!

I år hållas EpiChrom 2022 igen pa plats i Uppsala, efter en lång tid av digitala möten och social isolering.

Vi ser fram emot att träffa dig igen personligen och att skapa denna möjlighet för värdefulla forskningsinteraktioner inom epigenetik. EpiChrom är en fantastisk plats för att stärka ditt arbete, bygga upp ditt nätverk och stärka epigenetikområdet i Sverige.

Som vanligt kommer vi att ha ett enastående urval av inbjudna talare och vi hoppas att den nya generationen vetenskapsmän kommer att ha stor nytta av denna interaktion.

Inbjudna talare

Richard Pilsner - Wayne State University, MI, USA - Keynote

Marc Bühler - Friedrich Miescher Institute, Basel, Schweiz - Keynote

Katarina Gapp – ETH Zürich, Schweiz

Anita Öst – Linköpings universitet, Sverige

Jorge Fernandes – Nord universitet, Norge

Karin Broberg – Karolinska Institutet / Lunds universitet, Sverige

Vaishali Katju – Uppsala universitet, Sverige

Oskar Karlsson – Stockholms universitet

Vetenskapliga kommittén

Carlos Guerrero-Bosagna, Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

Joëlle Rüegg, Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

Andrea Hinas, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och immunologi

Parisa Norouzitallab, Institutionen för organismbiologi, jämförande fysiologi

Sponsorer

https://arimagenomics.com/

https://www.bionordika.se/
https://www.diagenode.com/en/
https://eu.idtdna.com/
https://www.techtum.se/

https://www.swgc.org/
Senast uppdaterad: 2022-12-28