Miljöepigenetik

Krediter: Dr. Carlos Guerrero Bosagna

Vår miljö förändras ständigt. Variabel exponering för miljöfaktorer som temperatur, syrenivåer, luftfuktighet, eller kemikalier kan påverka fysiologiska processer och molekylära mekanismer hos djur. Bland annat kan miljöförändringar påverka organismernas epigenom, vilket kan ändra uttrycket av deras gener och ge upphov till långsiktiga förändringar i deras fenotyper.

Vi studerar epigenetiska modifieringar och identifierar epigenetiska signaturer i olika experimentella sammanhang, allt från utveckling av epigenetiska verktyg för att identifiera stress hos boskap, till identifiering av epigenetiska signaturer och resistens mot cancerbehandlingar hos människor. Vi är också mycket intresserade av  hur epigenetiska modifieringar kan överföras till framtida generationer och deras roll i skapandet av genotypisk variabilitet.

Läs mer om vår forskning på vår engelska sida. Följ oss på Twitter eller titta på TEDed videon!

Gruppmedlemmar

Miljöepigenetik labb: John Lees, Carlos Guerrero Bosagna, Emmanouil Tsakoumis, Fabio Pertille, Violeta de Anca Prado, Farnaz Sourani (från vänster till höger)

Dr. Carlos Guerrero Bosagna, Universitetslektor, Gruppledare

Dr. Fábio Pértille, Forskare

Dr. John Lees, Forskare

Dr. Emmanouil Tsakoumis, Forskningsingenjör

MSc. Farnaz Sourani, Doktorand

MSc. Violeta de Anca Prado, Doktorand

Senast uppdaterad: 2022-12-28