Medarbetare

Projektledare: Maria Jönsson

Doktorand: Anna Mentor

Forskare: Björn Brunström, Anna Mattsson

Samarbetspartners: Emma Wincent vid Swetox och John Stegeman vid Woods Hole Oceanographic Institution

Vår forskning bedrivs med medel från EU within Horizon2020, i samarbetsprojektet EDC-MixRisk, som omfattar 12 universitet i Sverige, Finland, Tyskland, Italien, Frankrike, Grekland och USA

Senast uppdaterad: 2022-12-28