Mackenzie lab

I vår forskargrupp är vi intresserade av hur hjärnan reglerar agerande i olika situationer – sett från ett neurobiologiskt perspektiv. Den subtalamiska kärnan (STN) och dopamin/glutamat-signalering från ventrala tegmentala arean (VTA) reglerar både affektiva och kognitiva processer och påverkar också motorik. Funktionen är nedsatt i flera svåra sjukdomar såsom Parkinson, ångest, tvångsbeteende och beroende. Bättre behandling bygger på ökad kunskap om underliggande nervcellskretsar, både anatomisk uppbyggnad och fysiologisk funktion. Vi jobbar med båda dessa aspekter och använder oss av molekylära, histologiska, transgena och optogenetiska metoder. Vi kopplar enskilda nervcellers funktion till hela individens beteende och hur det påverkas av olika sammanhang. Allt för att utröna hjärnans komplexitet i vårt dagliga liv – i hälsa och ohälsa.

Nyheter

Vi har nya publikationer!

Gian Pietro Serra, et al. (2023), A role for the subthalamic nucleus in aversive learning, Cell Reports. DOI: 10.1016/j.celrep.2023.113328

Vlcek B, Dumas S, Ekmark-Lewén S, Rubino E, Ingelsson M, Wallén-Mackenzie Å. Aldh1a1 and additional markers of dopamine cell heterogeneity in substantia nigra and ventral tegmental area identified as preserved in two transgenic α-synuclein mouse models of neurodegenerative disease. Explor Neuroprot Ther. 2023;3:299–327. https://doi.org/10.37349/ent.2023.00053

Foton av Alessia Ricci
Åsa Mackenzie med de två förstaförfattarna Bianca Vlcek
och Gian Pietro Serra på två vetenskapliga artiklar som
publicerades i oktober och november.

Senast uppdaterad: 2023-11-08