Mackenzie lab

I vår forskargrupp är vi intresserade av hur hjärnan reglerar agerande i olika situationer – sett från ett neurobiologiskt perspektiv. Den subtalamiska kärnan (STN) och dopamin/glutamat-signalering från ventrala tegmentala arean (VTA) reglerar både affektiva och kognitiva processer och påverkar också motorik. Funktionen är nedsatt i flera svåra sjukdomar såsom Parkinson, ångest, tvångsbeteende och beroende. Bättre behandling bygger på ökad kunskap om underliggande nervcellskretsar, både anatomisk uppbyggnad och fysiologisk funktion. Vi jobbar med båda dessa aspekter och använder oss av molekylära, histologiska, transgena och optogenetiska metoder. Vi kopplar enskilda nervcellers funktion till hela individens beteende och hur det påverkas av olika sammanhang. Allt för att utröna hjärnans komplexitet i vårt dagliga liv – i hälsa och ohälsa.

New finding: Improving well-being and survival in the 6-OHDA lesion model of Parkinson´s disease in mice

Graphs for article

Improving well-being and survival in the 6-OHDA lesion model of Parkinson´s disease in mice: Literature review and step-by-step protocol

By implementing a 6-OHDA lesion protocol using a lower dose of toxin than commonly seen in the literature alongside careful post-operative care and decreased time post-injection, a fully recovered weight post-surgery and high survival rate was obtained. This was achieved despite full expression of the 6-OHDA-induced locomotor phenotype.  A step-by-step protocol was formulated. Validation using histological analysis confirmed toxin-induced degeneration of midbrain dopamine neurons with concomitant loss of dopaminergic projections in the lesioned hemisphere. Notably, while SNc dopamine neurons were drastically reduced, those located in the ventral tegmental area (VTA) were less affected in a medialhigh survival to laterallow survival manner.

Read more at SWEBAGS News or find the complete publicatio at Adriane Guillaumin, Bianca Vicek & Åsa Wallén-Mackenzie, Improving well-being and survival in the 6-OHDA lesion model of Parkinson´s disease in mice: Literature review and step-by-step protocol, Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science, 2022, Volume 48, Number 1.

Senast uppdaterad: 2022-12-28