Vill du göra ett projekt?


Om du vill göra ett projektarbete på kandidat- eller master nivå, eller forskningspraktik så kan du kontakta någon av våra forskargruppsledare: professor Åsa Mackenzie eller professor Irene Söderhäll. Du kan läsa mer om vår forskning i detalj på våra forskningssidor:  Mackenzie lab och Söderhäll lab. Vi välkomnar studenter för examensarbete, om 15, 30 eller 60 hp.

Senast uppdaterad: 2022-12-28