Nyheter

Publikation om EDC blandningar i Science

Vår största studie inom H2020-projektet EDC-MixRisk har publicerats i Science. Genom att kombinera epidemiologiska och experimentella resultat visar vi att 54 % av gravida kvinnor i en stor svensk mor-barn-studie har nivåer av blandningar av hormonstörande kemikalier som kan försämra deras ofödda barns hjärnutveckling. Dessa blandningar inkluderar ämnen som vi ständigt exponeras för, såsom bisfenol A, ftalater och PFAS.

I SELMA-studien (studie som drivs från Karlstads universitet och följer cirka 2 000 mor-barn-par) identifierade vi en blandning av kemikalier i blod och urin på gravida kvinnor vilken kunde kopplas till försenad språkutveckling hos barnen.

Denna blandning testades sedan experimentellt, och vi kunde visa att blandningen, i nivåer som finns hos den svenska befolkningen, påverkade uttryck av gener kopplade till autism och intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom kunde vi observera att blandningen störde hormonell signalering och ledde till beteendeförändringar hos djur.

Baserat på dessa experiment beräknade vi exponeringsnivåer som ökar risken för störningar av hjärnans utveckling, och 54 % av de undersökta kvinnorna översteg dessa nivåer. Värt att notera är att nu gällande gränsvärden för de enskilda kemikalierna inte överstegs hos kvinnorna.

Resultaten visar på behovet av att ta hänsyn till blandningar när kemisk testning och riskbedömning utförs, och visar vägen för nya riskbedömningsstrategier. Dessutom understryker studien värdet av multidisciplinära samarbeten, vilka behövs för att lösa de vetenskapliga och samhälleliga utmaningar vi står inför.

Länk till publikationen: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abe8244

Animerad video som sammanfattar huvudresultaten i studien:
https://youtu.be/bJh9c-pyeYo

Film om huvudresultaten i EDC-MixRisk:
https://www.youtube.com/watch?v=XumDwTEDcl0

Joëlle Rüeggs professorinstallationsföreläsning om EDCs och blandningar: Vimeo link

Joëlle Rüegg föreläste i UppTalk Weekly

Joëlle Rüegg föreläste i seminarieseringen Upptalk Weekly. Du kan se en inspelning av föreläsningen här: https://www.youtube.com/watch?v=1BxYXu_MHxk&t=1664s

Det var cirka 50 personer i publiken och de hade många frågor om hormonstörande ämnen, hur vanliga de är, vilka effekter de har och hur man undviker dem. 

Joëlle Rüegg föreläser i UppTalk Weekly

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

På tisdag den 2 februari kl 12:00 kommer professor Joëlle Rüegg föreläsa om hormonstörande kemikalier i miljön. 

Länk till kalendariet: https://www.upptech.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=57404
Länk till Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/475395056811242/

JAWS Workshop

Den 25-26/8. ordnade Miljötoxikologin tillsammans med SLU och CRU (Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala) årliga SAWCCS* Junior Academy Workshop (JAWS) med över 30 deltagare från olika Svenska lärosäten.

Första dagen bjöd årets JAWS på en workshop i poster design där deltagarna skapade kreativa och annorlunda postrar för att visa sina forskningsresultat. Postrarna gjordes för hand och visades sedan upp på en poster utställning på EBC, där priset för bästa poster gick till vår doktorand Michela Di Criscio.

Andra dagen hölls det ett minisymposium i reproduktionstoxikologi med key note talare Majorie van Duursen från VU Amsterdam samt tre utvalda korta presentationer, bl.a. av vår doktorand Sofie Svanholm.

På det efterföljande SWACCS mötet utsågs Joëlle Rüegg till en av fem medlemmar i Exekutiva gruppen som kommer att ta över koordinationen av SWACCS efter årsskiftet.

*SWACCS (Swedish Academic Consortium on Chemical Safety, https://www.swaccs.se/about) är ett nätverk mellan forskare på 13 Svenska universitet som jobbar för en kemikaliesäker värld. Målet är att effektivisera samverkan inom akademisk forskning, utbildning och interaktion med samhället inom området.

Disputationer och anslag

Disputationer

Grattis Gaëtan Philippot, nybliven doktor! Gaëtan disputerade den 15:e Maj med sitt arbete "Neurodevelopmental Consequences of Exposure to Paracetamol (Acetaminophen) and Related Drugs".

Och nästa disputation kommer snart: Den 10:e Juni kl 13 försvarar Anna Mentor sin avhandling med titeln:  "Developmental Exposure to Mixtures of Environmental Pollutants". Här spikar hon sin avhandling. Grattis!

Nytt anslag

Joëlle Rüegg har fått ett anslag från det nya centrumet för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR på Uppsala Universitet. Anslaget kommer att användas för ett interdisciplinärt projekt som handlar om miljökemikaliers effekter på könsidentitet och kommer att genomföras i samarbete med Fotis Papadopoulos, psykiatriker på institutionen för neurovetenskap, Gabriele Griffin, professor i genusvetenskap på centrum för genusvetenskap, och Carl-Gustaf Bornehag, epidemiolog på Karlstad Universitet.

Spikning

Idag spikade Gaëtan Philippot sin avhandling med titeln "Neurodevelopmental Consequences of Exposure to Paracetamol (Acetaminophen) and Related Drugs". Grattis!

Disputationen är på fredag 15 maj, kl. 15:00 i Ekmansalen och via zoom.

Senast uppdaterad: 2023-01-18