Molekylär Toxikologi och Epigenetik

Molekylär Toxikologi och Epigenetik (EpiTox) gruppen fokusera på att kartlägga molekylära mekanismer som kan förklara hormonstörande ämnens effekter på (hjärn)utveckling. Särskilt fokus ligger på epigeniska förändringar, dvs långvariga förändingar i genreglering som inte beror på förändringar i DNA sekvensen.

Läs mer om vad vi gör på vår sida på engelska.

Pågående projekt

ENDpoiNTs
RACH-Mix
BBB

Senast uppdaterad: 2022-12-28