Hormonstörande kemikaliernas effekter på blod-hjärn barriären

I detta project testar vi om hormonstörande ämnen kan påverka blod-hjärn-barriärens (BBB) utveckling och funktion eftersom BBB nedsättning har länkats till hjärnutvecklingssjukdomer. Läs mer om detta projekt på engelska.

Projektfinansiering: Formas project grant

Ansvarig forskare: Dr. Elin Engdahl, Prof. Joëlle Rüegg 

Samarbetare: Assoc. Prof. Anna Herland, KTH; Prof. Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet

Senast uppdaterad: 2022-12-28