ENDpoiNT - Nya teststrategier för hormonstörande ämnen kopplat till hjärnutvecklingstoxikologi

ENDpoiNTs är ett H2020 forskningsprojekt som kommer att utveckla nya testmetoder för att identifiera effekter på hjärnutvecklingen genom hormonstörande verkningsmekanismer. Läs mer om projektet på engelska sidan.

Projektfinansiering: Horizon 2020 research and innovation action, GA No: 825759 (ENDpoiNTs)

Ansvariga forskare: MSc. Andrea Cediel Ulloa, Dr. Diana Lupu, Prof. Joëlle Rüegg.

Samarbetare: Dr. Anda Gliga, Karolinska Institutet, Assoc. Prof. Anna Forsby, Stockholm Universitet, ENDpoiNTs consortium: 17 partner i EU, Schweiz, U.S.A. och Australia.

Senast uppdaterad: 2022-12-28