RACH-Mix - Nya verktyg för riskvärdering av kemiska blandningar

Målet med RACH-Mix är att utveckla nya riskbedömningsstrategier för blandningar av hormonstörande ämnen.  Projektet fokuserar på blandningar som påverkar barnens tillväxt och metabolism, ett hälsoutfall med stor betydelse för folkhälsan. Läs mer om RACH-Mix på engelska sidan.

Projektfinansiering: Formas projektbidrag

Ansvariga forskare: MSc. Polina Lizunkova, Dr. Elin Engdahl

Samarbetare: Assoc. Prof. Joachim Sturve, Göteborg Universitet; Prof. Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad Universitet

Senast uppdaterad: 2022-12-28