Schmitz lab

I vår forskningsgrupp försöker vi förstå och kartlägga de hormonella och molekylära signalvägar som länkar ihop tillväxt och energireserver med puberteten och studerar dessa processer hos olika fiskarter, bland annat Atlantlax och zebrafisk. 

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns våra forskningsprojekt beskrivna på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-12-28