Pubertet hos fiskar

Generellt sett är det energimässigt krävande för en organism att fortplanta sig. Därför är det viktigt att könsmognaden (puberteten) inleds först när en viss storlek har uppnåtts och det finns tillräckliga energireserver i form av lagrat fett. Men hur kan en organism känna av när tillräckliga nivåer av lagrad energi har uppnåtts? Könsmognadsprocessen hos fiskar, som hos andra däggdjur, inleds genom en aktivering av den s.k. hjärna-hypofys-gonad (HHG) axeln. Hjärnan stimulerar syntes och utsöndring av s.k. gonadotropiner i hypofysen, som i sin tur stimulerar bildning av könshormoner och utvecklingen av könskörtlar. För att denna process ska infalla vid rätt tidpunkt är det av vikt att en organism kan känna av när tillräckliga nivåer av lagrad energi har uppnåtts. I vår forskningsgrupp försöker vi förstå och kartlägga de hormonella och molekylära signalvägar som länkar ihop tillväxt och energireserver med puberteten och studerar dessa processer hos olika fiskarter, bland annat Atlantlax och zebrafisk. 

Senast uppdaterad: 2022-12-28