Infektionbiologi hos ryggradslösa djur – Söderhäll lab

Vi arbetar med medfödda immunprocesser hos ryggradslösa djur främst kräftdjur och jämför dessa reaktioner med de som finns beskrivna hos högre djur. Ett exempel är den s.k. melaniseringsreaktionen som finns hos nästan alla organismer, växter som djur, och det är främst i kräftdjur och insekter som denna reaktion har studerats ingående. Vi arbetar med molekylära och cellbiologiska metoder och undersöker hur mikroorganismer, svampar, bakterier och virus interagerar med kräftor som värddjur.  En viktig process som vi studerar är hur blodkroppsbildande stamceller utvecklas till mogna blodkroppar och hur denna process påverkas av olika infektioner. Om du vill veta mer om blodkroppsbildningen läs här.

Senast uppdaterad: 2022-12-28