Vill du göra ett projekt- eller examensarbete?

Om du vill göra ett projektarbete på kandidat- eller master nivå, eller forskningspraktik så kan du kontakta någon av våra forskargruppsledare. Du kan läsa mer om vår forskning i detalj på våra forskningssidor. Vi välkomnar studenter för examensarbete, om 15- 60 hp.

Läs andra studentuppsatser från biologiprogrammen

Senast uppdaterad: 2022-12-28