UTBILDNING

FysBot håller kurser i Kandidatnivå och Masternivå: Fysiologikurs (15 hp), Växternas Struktur och Funktion (15 hp) och Cellbiologi.  Masternivå: Genomfunktion (15 hp) ochVäxternas, Tillväxt och Utveckling (15 hp). Kursen ingår som del i en masterutbildning,Genetisk och Molekylär Växtbiologi, gemensam för UU, SLU och SU.