Jämförande fysiologi

Vid jämförande fysiologi bedriver vi forskning och undervisning i djurfysiologi, neurobiologi och cellbiologi. 

Jämförande fysiologi

Jämförande fysiologi omfattar funktionella och anatomiska studier för att förstå hur olika djurarter påverkas av omgivande miljö samt hur individen interagerar med sin omgivning. De fysiologiska processerna studeras med perspektiv från hela organismen ner till molekylära processer och omfattar såväl heldjurstudier med avseende på reglering av olika typer av beteenden samt mekanistiska studier på molekylär-, cellbiologisk-, nervkrets- och vävnads-nivå. Våra forskargrupper har fokus på  immunologi och neurobiologi. Ämnet omfattar studier av både den vuxna organismen och embryonal-postnatal utveckling. Programmet för jämförande fysiologi leds  av Professor Åsa Mackenzie och består just nu av två oberoende forskargrupper, Mackenzie lab och Söderhäll lab. Alla lärare och doktorander är starkt engagerade i undervisning på alla nivåer och ansvarar bl.a. för grundutbildningens kurser i cellbiologi, neurobiologi och djurfysiologi.

Senast uppdaterad: 2021-02-04