Jämförande fysiologi

Läs mer i vår populärvetenskapliga presentation eller gå direkt till våra forskargrupper och läs om vår forskning.

Vill du ägna dig åt jämförande fysiologi?

Jämförande fysiologi omfattar funktionella och anatomiska studier för att förstå hur olika djurarter påverkas av omgivande miljö samt hur individen interagerar med sin omgivning. De fysiologiska processerna studeras med perspektiv från hela organismen ner till molekylära processer och omfattar såväl heldjurstudier med avseende på reglering av olika typer av beteenden samt mekanistiska studier på molekylär-, cellbiologisk-, nervkrets- och vävnads-nivå. Ämnet har fokus på reproduktiva system, immunologi och neurobiologi. Ämnet omfattar studier av både den vuxna organismen och embryonal-postnatal utveckling.

Läs här om utbildningar som kan leda in till vår forskning.