Våra forskargrupper

Mackenzie lab
I vår forskargruppp är vi intresserade av kopplingen mellan hjärnan och våra viljestyrda beteenden. Både vår motivation och vår förmåga att utföra viljestyrda rörelser och beteenden går via en rad olika nätverk som bl a omfattar VTA-kärnan och den subtalamiska kärnan och dessa nätverk slutar fungera normalt i Parkinsons sjukdom och olika typer av beroende. I vår forskning använder vi transgena och optogenetiska metoder för att ta reda på mer om dessa nätverk med syftet att genom ökad kunskap för hjärnans mekanismer kunna bidra till förbättrad klinisk behandling. 

Schmitz lab
I vår forskningsgrupp försöker vi förstå och kartlägga de hormonella och molekylära signalvägar som länkar ihop tillväxt och energireserver med puberteten och studerar dessa processer hos olika fiskarter, bland annat Atlantlax och zebrafisk. 

Söderhäll lab – Immunitet hos evertebrater
Många ryggradslösa djur lever i miljöer som innehåller mängder av bakterier och svampar. De är därför nödvändigt att djuren snabbt kan känna igen främmande molekyler som representerar potentiella parasiter, och starta effektiva försvarssystem. Vi forskar om hur immunsystemet har utvecklats från mer primitiva former till däggdjurens komplexa immunsystem.