Mackenzie lab

I vår forskargrupp är vi intresserade av hur hjärnan reglerar agerande i olika situationer – sett från ett neurobiologiskt perspektiv. Den subtalamiska kärnan (STN) och dopamin/glutamat-signalering från ventrala tegmentala arean (VTA) reglerar både affektiva och kognitiva processer och påverkar också motorik. Funktionen är nedsatt i flera svåra sjukdomar såsom Parkinson, ångest, tvångsbeteende och beroende. Bättre behandling bygger på ökad kunskap om underliggande nervcellskretsar, både anatomisk uppbyggnad och fysiologisk funktion. Vi jobbar med båda dessa aspekter och använder oss av molekylära, histologiska, transgena och optogenetiska metoder. Vi kopplar enskilda nervcellers funktion till hela individens beteende och hur det påverkas av olika sammanhang. Allt för att utröna hjärnans komplexitet i vårt dagliga liv – i hälsa och ohälsa.

New finding: Molecular patterns allow identification of 3 distinct domains that constitute the subthalamic nucleus

Spatio-molecular domains identified in the mouse subthalamic nucleus and neighboring glutamatergic and GABAergic brain structures

Using single-nuclei transcriptomics followed through with multi-fluorescent labeling of identified mRNA via in situ hybridization in mouse brain tissue, we were able to identify three major domains within the subthalamic nucleus (STNa, STNb, STNc), one small domain (STNds) that were distinguished by mRNA patterns. In addition, subareas within the zona incerta and additional adjacent brain areas were identified.

Read more in Wallén-Mackenzie Å et al, 2020, Communications Biology

Senast uppdaterad: 2021-06-07