Människans evolution

Vi har ett brett intresse för människans evolution, historia och populationsgenetik. Vår forskning inriktar sig på att förstå populationshistoria och människans evolution genom att använda genetisk information. Vi analyserar den populationsgenomiska informationen från dagens människor och den från våra förfäder för att finna kunskap om människans dolda förflutna.

Senast uppdaterad: 2021-03-19