Schlebusch forskargrupp – Människans evolutionära historia med fokus på Afrika

Vi är intresserade av människans historia och vad vi kan klarlägga genom att använda genetiska verktyg. Vi har ett specifikt fokus på Afrikansk populationshistoria och folkvandringar inom den afrikanska kontinenten. Våra intressen spänner över ämnesområden som t ex människans genetik, arkeologi, lingvistik och historia, samt hur dessa ämnen kompletterar varandra i beskrivningen av vår arts historia. Läs mer om vår grupp här.