Miljötoxikologi

Tusentals kemikalier i en mångfald varor används varje dag i olika delar av samhället. Inom miljötoxikologin studeras hur dessa kemikalier påverka olika organismer, inklusive människan. Läs gärna vår populärvetenskapliga presentation.

Våra forskningsområden

Vill du ägna dig åt miljötoxikologi?

På masterprogrammet i biologi med inriktning Miljötoxikologi behandlas effekter av kemikalier på djur och människor. Hela kedjan från effekter på molekylär nivå till konsekvenser för populationer och ekosystem diskuteras. Träning i miljö- och hälsoriskbedömning av kemikalier ingår. Masterprogrammet ger en god bakgrund för att arbeta med kemikaliefrågor på myndigheter och företag. Utbildningen är också lämplig för den som vill fortsätta med forskarutbildning inom miljörelaterad toxikologi.
Läs mer om forskarutbildning
Läs mer om masterprogrammet i biologi med inriktning miljötoxikologi