Miljötoxikologi

Vad är miljötoxikologi?

Tusentals kemikalier i en mångfald varor används varje dag i olika delar av samhället. Forskningen inom det miljötoxikologiska programmet är experimentell och behandlar hur kemikalier och joniserande strålning påverkar olika funktioner hos människor och djur. Särskilt studerar vi effekter på tidiga utvecklingsstadier som kan leda till bestående förändringar. Vår forskning undersöker molekylära och cellulära förändringar, utvecklingsrubbningar, fortplantningsstörningar och förändrade beteenden. Detta görs med hjälp av olika modeller från akvatiska och terrestra vertebrater till cellmodeller och mikroorganismer ”on-a-chip”. Forskningen har dels en grundläggande inriktning som syftar till att identifiera effekter och karlägga verkningsmekanismer och dels en mer tillämpad inriktning där resultaten ger grund för riskbedömning och riskreduktion.

Professor Joëlle Rüegg har blivit intervjuad i TV4 om gifter i elektronik. Inslaget börjar vid 24:36.

Du kan även hitta ytterligare information om vårt forskningsprogram på vår nya hemsida.

Vill du ägna dig åt miljötoxikologi?

På masterprogrammet i biologi med inriktning Miljötoxikologi behandlas effekter av kemikalier på djur och människor. Hela kedjan från effekter på molekylär nivå till konsekvenser för populationer och ekosystem diskuteras. Träning i miljö- och hälsoriskbedömning av kemikalier ingår. Masterprogrammet ger en god bakgrund för att arbeta med kemikaliefrågor på myndigheter och företag. Utbildningen är också lämplig för den som vill fortsätta med forskarutbildning inom miljörelaterad toxikologi.
Läs mer om forskarutbildning
Läs mer om masterprogrammet i biologi med inriktning miljötoxikologi

Senast uppdaterad: 2022-01-26