Våra forskningsområden

EpiTox-gruppen

Molekylär Toxikologi och Epigenetik (EpiTox) gruppen fokusera på att kartlägga molekylära mekanismer som kan förklara hormonstörande ämnens effekter på (hjärn)utveckling. Särskilt fokus ligger på epigeniska förändringar, dvs långvariga förändingar i genreglering som inte beror på förändringar i DNA sekvensen.
Kontaktperson: Prof. Joëlle Rüegg

Grodan som modell för att studera utvecklings- och reproduktionstoxikologi

Med grodan som modellorganism studerar vi hur miljökemikalier påverkar hormon- och reproduktionssystemet samt utvecklingen under de tidiga livsstadierna.
Kontaktperson: Docent Cecilia Berg

Jönsson lab

Zebrafisken är en liten vertebrat vars utveckling kan följas direkt i mikroskop. I våra studier använder vi zebrafisken som modell för att undersöka effekter av miljöföroreningar på kroppens ämnesomsättning och fettvävnadsutveckling. Bland annat har vi sett att zebrafiskyngel utvecklar fler fettceller och får förändrad metabolism om de utsätts för blandningar av antropogena kemikalier, som förekommer i människors blod.
Kontaktperson: Maria Jönsson

Behrendt lab

Besök den engelska sidan för mer information.

Kontaktperson: Dr. Lars Behrendt

Schmitz lab

Kontaktperson: Monika Schmitz

Miljöepigenetik

Vår miljö förändras ständigt. Förändringar i miljöfaktorer, som temperatur, syrenivåer eller luftfuktighet, kan påverka fysiologiska processer och molekylära mekanismer hos djur. Bland annat kan miljöförändringar påverka organismernas epigenom, vilket kan ändra uttrycket av deras gener och ge upphov till långsiktiga förändringar i deras fenotyper.

Kontaktperson: Dr. Carlos Guerrero Bosagna

Tidigare grupper:

Fågelembryot som modell inom utvecklingstoxikologin

Fågelembryot utvecklas i ägget separat från modern vilket ger möjlighet att studera effekter av kemikalier direkt på embryot under utvecklingen. Vi injicerar olika miljögifter i äggens gula eller luftkammare och gör sedan olika typer av analyser vid embryots olika utvecklingsstadier. Vi använder främst hönsägg och vaktelägg vid studierna.

Kontaktperson: Björn Brunström

Developmental neurotoxicity in neonatal mammals

Contact: Sonja Buratovic

Senast uppdaterad: 2022-02-07