Grodan som modell för att studera utvecklings- och reproduktionstoxicitet

Grodan som modell för att studera utvecklings- och reproduktionstoxikologi

Med grodan som modellorganism studerar vi hur miljökemikalier påverkar hormonsystemet, reproduktionssystemet samt utvecklingen under de tidiga livsstadierna. 

De övergripande syftena med projektet är att:

i) Öka kunskapen om hur miljökemikalier påverkar hormon- och reproduktionssystemet samt utvecklingen under de tidiga livsstadierna.
ii) Öka kunskapen om hur miljökemikalier påverkar groddjur
iii) Utforska den västafrikanska klogrodan (Xenopus tropicalis) som en modellorganism för studier av kemikaliers effekter på reproduktionsorganens utveckling i högre ryggradsdjur.