Fågelembryot som modell inom utvecklingstoxikologin

Utvecklingsperioden är ofta den känsligaste perioden under livet då exponering för kemikalier kan ge upphov till skadliga effekter. Dessutom kan effekter som initieras under tidig utveckling uppträda långt senare i livet. För att studera hur olika kemikalier kan påverka bl.a. könsorganens och hjärnans utveckling använder vi fågelembryon som försöksmodell. Fågelembryon i olika stadier av utvecklingen exponeras för de studerade kemikalierna genom injektion i äggen. Den vanligaste försöksmodellen som vi använder är kycklingembryon men i en del studier använder vi vaktelembryon. Fågelembryot utnyttjas som en generell modell för att studera kemikaliers effekter under utvecklingen och inte enbart som en modell för miljögifters effekter på fåglar.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-11-02