Våra forskningsområden

Fågelembryot som modell inom utvecklingstoxikologin

Fågelembryot utvecklas i ägget separat från modern vilket ger möjlighet att studera effekter av kemikalier direkt på embryot under utvecklingen. Vi injicerar olika miljögifter i äggens gula eller luftkammare och gör sedan olika typer av analyser vid embryots olika utvecklingsstadier. Vi använder främst hönsägg och vaktelägg vid studierna.

Kontaktperson: Björn Brunström
 

Grodan som modell för att studera utvecklings- och reproduktionstoxikologi

Med grodan som modellorganism studerar vi hur miljökemikalier påverkar hormonsystemet, reproduktionssystemet samt utvecklingen under de tidiga livsstadierna
Kontaktperson: Cecilia Berg

Zebrafisk som modell för kemikaliepåverkan på utvecklingen av metabola funktioner

Hormonstörande kemikalier finns överallt i vår miljö, som exempelvis i hem-, skol- och arbetsmiljöer, eller i naturen. På senare tid har det uppmärksammats att tidig exponering för kemikalier kan leda till att utvecklingen av metabola funktioner störs. Utvecklingen av organ och fysiologiska funktioner styrs via nätverk av molekylära signaleringsvägar. En av de funktioner som måste utvecklas är ett system som ser till att kroppens celler får tillgång till den energi som de behöver, varken mer eller mindre. Vi försöker förstå hur kemikalier kan störa utvecklingen så att det leder till metabola sjukdomar och fetma. I våra försök använder vi zebrafiskembryon och yngel för att undersöka mekanismer för hur kemikalier påverkar utvecklingen av fettvävnad.

Kontaktperson: Maria Jönsson

Utvecklingsneurotoxicitet hos nyfödda däggdjur

Kontaktperson: Sonja Buratovic