Nyheter

Joëlle Rüegg föreläste i UppTalk Weekly

Joëlle Rüegg föreläste i seminarieseringen Upptalk Weekly. Du kan se en inspelning av föreläsningen här: https://www.youtube.com/watch?v=1BxYXu_MHxk&t=1664s

Det var cirka 50 personer i publiken och de hade många frågor om hormonstörande ämnen, hur vanliga de är, vilka effekter de har och hur man undviker dem. 

Joëlle Rüegg föreläser i UppTalk Weekly

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

På tisdag den 2 februari kl 12:00 kommer professor Joëlle Rüegg föreläsa om hormonstörande kemikalier i miljön. 

Länk till kalendariet: https://www.upptech.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=57404
Länk till Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/475395056811242/

JAWS Workshop

Den 25-26/8. ordnade Miljötoxikologin tillsammans med SLU och CRU (Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala) årliga SAWCCS* Junior Academy Workshop (JAWS) med över 30 deltagare från olika Svenska lärosäten.

Första dagen bjöd årets JAWS på en workshop i poster design där deltagarna skapade kreativa och annorlunda postrar för att visa sina forskningsresultat. Postrarna gjordes för hand och visades sedan upp på en poster utställning på EBC, där priset för bästa poster gick till vår doktorand Michela Di Criscio.

Andra dagen hölls det ett minisymposium i reproduktionstoxikologi med key note talare Majorie van Duursen från VU Amsterdam samt tre utvalda korta presentationer, bl.a. av vår doktorand Sofie Svanholm.

På det efterföljande SWACCS mötet utsågs Joëlle Rüegg till en av fem medlemmar i Exekutiva gruppen som kommer att ta över koordinationen av SWACCS efter årsskiftet.

*SWACCS (Swedish Academic Consortium on Chemical Safety, https://www.swaccs.se/about) är ett nätverk mellan forskare på 13 Svenska universitet som jobbar för en kemikaliesäker värld. Målet är att effektivisera samverkan inom akademisk forskning, utbildning och interaktion med samhället inom området.

Disputationer och anslag

Disputationer

Grattis Gaëtan Philippot, nybliven doktor! Gaëtan disputerade den 15:e Maj med sitt arbete "Neurodevelopmental Consequences of Exposure to Paracetamol (Acetaminophen) and Related Drugs".

Och nästa disputation kommer snart: Den 10:e Juni kl 13 försvarar Anna Mentor sin avhandling med titeln:  "Developmental Exposure to Mixtures of Environmental Pollutants". Här spikar hon sin avhandling. Grattis!

Nytt anslag

Joëlle Rüegg har fått ett anslag från det nya centrumet för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR på Uppsala Universitet. Anslaget kommer att användas för ett interdisciplinärt projekt som handlar om miljökemikaliers effekter på könsidentitet och kommer att genomföras i samarbete med Fotis Papadopoulos, psykiatriker på institutionen för neurovetenskap, Gabriele Griffin, professor i genusvetenskap på centrum för genusvetenskap, och Carl-Gustaf Bornehag, epidemiolog på Karlstad Universitet.

Spikning

Idag spikade Gaëtan Philippot sin avhandling med titeln "Neurodevelopmental Consequences of Exposure to Paracetamol (Acetaminophen) and Related Drugs". Grattis!

Disputationen är på fredag 15 maj, kl. 15:00 i Ekmansalen och via zoom.

Senast uppdaterad: 2021-02-25