Aaron Vogan

Forskningen inriktar sig på att förstå hur svampar utvecklat egenskaper som orsakar sjukdomar i andra organismer. Vi använder jämförande genomik i kombination med genetiska analyser för att undersöka faktorer som främjar virulens. Ett stort mål är att ta reda på ursprunget och underhållet av tillgängliga genom, framför allt i arter av växtpatogenen Fusarium.